• Chào mừng bạn đến với diễn đàn chứng khoán!

canh bán

  1. Minh triết

    Giá tiền ảo chạy trước chứng khoán

    Khi chơi mình để ý giá coin tiền tệ mà lên thì kiểu gì chứng khoán nó cũng chạy theo. Ngược lại nếu giá tiền ảo mà xuống thì chứng nó cũng xuống theo. Canh mua canh bán rất hợp lý
Back
Trên