• Chào mừng bạn đến với diễn đàn chứng khoán!

cắt lỗ trong chứng khoán

  1. Ngọc lan

    Hỏi Chốt lời cắt lỗ chứng khoán điểm nào thì hợp lý

    Lợi nhuận trong chốt lời chứng khoán thường 10-15% là chốt lời. Chờ đợi nhịp chỉnh lại mua vào. Cắt lỗ trong cổ phiếu chứng khoán thường 5-8% là cắt lỗ, đợi vùng đáy tiếp rồi mua lại. Thông thường bạn nên chốt lời, cắt lỗ với khối lượng từ 1/2 đến 1/3 tổng số cổ phiếu bạn nắm giữ
Back
Trên