• Chào mừng bạn đến với diễn đàn chứng khoán!

chủ tích nước 2024

  1. Stock VN

    Tân Chủ tịch nước Tô Lâm: Nguyện dốc toàn bộ tâm sức, trí lực, phụng sự đất nước, phục vụ Nhân dân

    Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu, giao trọng trách Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy, giới thiệu mình đảm...
Back
Trên