• Chào mừng bạn đến với diễn đàn chứng khoán!

cổ phiếu là gì?

  1. Ngọc lan

    Tư vấn Cổ phiếu là gì?

    Cổ phiếu là loại chứng khoán biểu thị quyền sở hữu một phần của công ty. Người sở hữu cổ phiếu có quyền hưởng lợi nhuận từ công ty và có quyền biểu quyết trong các quyết định quan trọng của công ty.
Back
Trên