• Chào mừng bạn đến với diễn đàn chứng khoán!

cổ phiếu tiên phong

  1. Ngọc lan

    Hỏi Cổ phiếu tiên phong là gì?

    Gần đây thấy một số group và diễn đàn chứng khoán đang chào tài khoản chứng khoán tiên phong. Nghĩa là mua được với khôi lượng dư mua, bán được với khối lượng dư bán. Điều này có thật không ạ?
Back
Trên