• Chào mừng bạn đến với diễn đàn chứng khoán!

funding rate

  1. Ngọc lan

    Funding Rate trong futures là gì?

    Funding Rate là số tiền định kỳ mà các trader long hoặc short trong thị trường futures phải thanh toán hoặc nhận được, được biểu diễn dưới dạng phần trăm (%). Trong tình huống thị trường tăng giá, Funding Rate là giá trị dương, đồng nghĩa với việc những trader đang ở phe long sẽ phải trả tiền...
Back
Trên