• Chào mừng bạn đến với diễn đàn chứng khoán!

futures trading

  1. Ngọc lan

    Hỏi Giao dịch Futures (Futures Trading) và Giao dịch Spot

    Giao dịch Spot (Spot trading/Giao dịch ngay) là một hình thức giao dịch Crypto truyền thống, diễn ra ngay lập tức, với giá hiện tại của thị trường. Giao dịch Futures (Futures Trading) là một loại hợp đồng tương lai, trong đó người mua và người bán đồng ý trao đổi một tài sản nhất định vào một...
Back
Trên