• Chào mừng bạn đến với diễn đàn chứng khoán!

rss

  1. dtduat

    Link rss của một website xenforo bất kỳ

    Bạn mới tạo một website nên càn rất nhiều bài viết update thường xuyên để tại sự mới trong web của bạn. Xenforo cho phép bạn làm điều đó. Bạn chỉ cần vào nguồn cấp rss và thêm vào cho web là ok. Còn bạn muốn lấy rss của một website bằng xenforo bất kỳ nào bạn chỉ cần thêm -/index.rss vào cuối...
Back
Trên