• Chào mừng bạn đến với diễn đàn chứng khoán!

trái phiếu

  1. Ngọc lan

    Hỏi Doanh nghiệp có được thanh toán trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác không?

    Doanh nghiệp có được thanh toán trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác không? Các phương thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước?
Back
Trên