• Chào mừng bạn đến với diễn đàn chứng khoán!

bộ nhớ đệm xenforo bao nhiêu lâu thì tự cập nhật

lmht

Thượng thừa
Thành viên LianFa
Bạn nào rành về món này không. Ví dụ mình muốn hỏi thời gian tự động cập nhật bộ nhiws đệm sitemap thay vì m cứ ohair vào cập nhật thủ công trong phần Công cụ - cập nhật bộ nhớ đệm - sitemap
 
Nhiều nhà cung cấp bộ nhớ cache sẽ yêu cầu phần mềm được cài đặt rõ ràng trên máy chủ của bạn. Bạn có thể muốn hỏi về máy chủ của bạn về tùy chọn nào có sẵn.

Hãy xem cách cấu hình một số nhà cung cấp bộ nhớ cache này. Tất cả cấu hình được thực hiện trong src/config.php

APC​

PHP:
$config['cache']['enabled'] = true;
$config['cache']['provider'] = 'ApcCache';

Nhà cung cấp này không có tùy chọn cấu hình bổ sung.

File system​PHP:
$config['cache']['enabled'] = true;
$config['cache']['provider'] = 'Filesystem';
$config['cache']['config'] = [
    'directory' => '/path/to/your/cache/directory'
];
Đảm bảo rằng thư mục tồn tại, có thể ghi bởi người dùng máy chủ web và không thể truy cập công khai!

Memcached​

PHP:
$config['cache']['enabled'] = true;
$config['cache']['provider'] = 'Memcached';
$config['cache']['config'] = [
    'server' => '127.0.0.1'
];
Nó cũng có thể cấu hình một loạt các máy chủ, nếu cần thiết.

Redis​

PHP:
$config['cache']['enabled'] = true;
$config['cache']['provider'] = 'Redis';
$config['cache']['config'] = [
    'host' => '127.0.0.1',
    'password' => 'password'
];
Redis có một số tùy chọn cấu hình bổ sung. Danh sách sau đây sẽ trình bày các giá trị mặc định của tất cả các mục cấu hình được hỗ trợ có sẵn:
PHP:
'host' => '',
'port' => 6379,
'timeout' => 0.0,
'password' => '',
'database' => 0,
'persistent' => false,
'persistent_id' => ''

WinCache​

PHP:
$config['cache']['enabled'] = true;
$config['cache']['provider'] = 'WinCache';
Nhà cung cấp này không có tùy chọn cấu hình bổ sung.

XCache​

PHP:
$config['cache']['enabled'] = true;
$config['cache']['provider'] = 'XCache';

Nhà cung cấp này không có tùy chọn cấu hình bổ sung.


Session caching (Phiên bộ nhớ đệm)​


Ngoài các bộ đệm dữ liệu khác nhau, nó cũng có thể cache các phiên người dùng XenForo. Để lưu vào bộ nhớ cache, hãy thêm các mục sau vào src/config.php:

PHP:
$config['cache']['sessions'] = true;

Bộ nhớ cache của bạn phải có đủ dung lượng để giữ phiên hoặc người dùng có thể không đăng nhập được. Chúng tôi không khuyên bạn nên viết phiên vào bộ nhớ cache nếu bạn đang sử dụng APC làm nhà cung cấp bộ nhớ cache của mình.
 
Sửa lần cuối:
Thông thường bộ nhớ đệm trong xenforo 2 khoảng 10 phút cập nhật một lần. Nếu bạn muốn nhanh bạn có thể cập nhật bộ nhớ đệm thủ công
 
Back
Trên