• Chào mừng bạn đến với diễn đàn chứng khoán!

Cà Mau: Trên 220 tỉ đồng phân bổ thực hiện dự án trồng, chăm sóc cây xanh

  • Views 16
  • Views 0
  • Thread starter lmht
  • Ngày gửi

lmht

Thượng thừa
Thành viên LianFa
Liên quan vấn đề này, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, qua rà soát tổng kinh phí ngân sách của tỉnh Cà Mau phân bổ cho các đơn vị cấp tỉnh và hỗ trợ ngân sách huyện thực hiện từ nguồn sự nghiệp kinh tế kiến thiết thị chính từ năm 2019 - 2023 là hơn 220 tỉ đồng.

Từ năm 2019 - 2023, Cà Mai phân bổ trên 220 tỉ đồng để thực hiện dự án trồng, chăm sóc cây xanh


Từ năm 2019 - 2023, Cà Mai phân bổ trên 220 tỉ đồng để thực hiện dự án trồng, chăm sóc cây xanh


Từ năm 2019 - 2023, trung bình mỗi năm tỉnh phân bổ cho các đơn vị cấp tỉnh và hỗ trợ ngân sách huyện 45 tỉ đồng. Trong đó, TP.Cà Mau được cấp khoảng 60 tỉ đồng; H.Năm Căn hơn 30 tỉ đồng; H.Thới Bình khoảng 29 tỉ đồng; H.Cái Nước hơn 17 tỉ đồng...

"Các đơn vị, địa phương sử dụng nguồn kinh phí được ngân sách cấp cho mục đích trồng, chăm sóc cây xanh/chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh, không có sử dụng mục đích khác. Công tác triển khai sử dụng nguồn kinh phí đúng theo quy định", một nguồn tin cho biết thêm. Tuy nhiên, nguồn tin này cũng từ chối cung cấp các danh sách nhà thầu trúng thầu tham gia dự án.
 
Back
Trên