• Chào mừng bạn đến với diễn đàn chứng khoán!

Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức

Stock VN

Thượng thừa
Thành viên LianFa
untitled.png


Sáng ngày 22/5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Đại tướng Tô Lâm được bầu giữ chức vụ này với tỷ lệ 472/473 đại biểu tham gia tán thành, chiếm tỷ lệ 96,92%.

Ngay sau khi được bầu, Đại tướng Tô Lâm đã tiến hành tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

"Dưới cờ đỏ sao vàng, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Chủ tịch nước Tô Lâm đặt tay lên Hiến pháp tuyên thệ.

Adblock test (Why?)
 
Back
Trên