• Chào mừng bạn đến với diễn đàn chứng khoán!

Chuyển đổi http sang https cho xenforo

Minh triết

Chuyên nghiệp
Thành viên LianFa
Để chuyển đổi toàn bộ http sang https cho xenforo các bạn làm theo các bước sau:

Mở file config.php (đăng nhập vào hosting) : src :

Thêm dòng code sau vào rồi bấm lưu lại là được nhé!

Mã:
$_SERVER['HTTPS'] = 'on';

Chỉ với 1 dòng lệnh là toàn bộ đường dẫn http lập tức chuyển sang https

Ps: yêu cầu bạn cần cài đặt chứng chỉ ssl cho domain của bạn!
 
Back
Trên