• Chào mừng bạn đến với diễn đàn chứng khoán!

Cơ sở y tế công lập được mua bán các thuốc ngoài danh mục BHYT

ngohuyen

Thượng thừa
Thành viên LianFa
Theo đó, các thông tư đã được xây dựng để đảm bảo phù hợp với thực tiễn và các quy định pháp luật về đấu thầu hiện hành.

Cơ sở y tế công lập được mua bán các thuốc ngoài danh mục BHYT- Ảnh 1.


Đối với bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở y tế công lập, cơ sở y tế có thể mua bán các loại thuốc ngoài danh mục BHYT


Các danh mục thuốc mua sắm tập trung cấp quốc gia; danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm đàm phán giá được cập nhật theo các nguyên tắc, tiêu chí xây dựng đảm bảo phù hợp thực tiễn, công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Bộ Y tế cũng bổ sung nguyên tắc, tiêu chí đối với vắc xin chương trình tiêm chủng mở rộng được áp dụng đàm phán giá; có thêm quy định danh mục thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm; các thuốc hiếm, thuốc mua với số lượng ít được đàm phán giá, mua sắm tập trung.

Đối với bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở y tế công lập, cơ sở y tế có thể mua bán các loại thuốc ngoài danh mục BHYT để đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân, cơ sở y tế công lập tự quyết định việc mua sắm trên nguyên tắc công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Với Thông tư 03/2024/TT-BYT, quy định tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư mua sắm đối với các thuốc sản xuất trong nước, thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất thuốc tại VN.
 
Back
Trên