• Chào mừng bạn đến với diễn đàn chứng khoán!

code hiển thị số lượt bình luận bài viết trong xenforo 2

admin

lianfa.vn
Thành viên BQT
BQT
Thành viên LianFa
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách hiển thị số lượt bình luận/trả lời trong bài viết sau tiêu đề bài viết trong xenforo 2 nhé!

Cách làm:
 • Vào Admin CP > Appearance > Templates > thread_view
Tìm:

PHP:
<xf:description meta="false">

Chèn vào đầu hoặc cuối các thẻ <li>

PHP:
  <li title="Replies">
      <i class="fa--xf far fa-reply" aria-hidden="true" title="Replies"></i>
      <span class="u-srOnly">Replies</span>
      {$thread.reply_count}
   </li>

Chúc các bạn thành công!
 
Back
Trên