• Chào mừng bạn đến với diễn đàn chứng khoán!

Kỳ án ly miêu tráo thái tử của bao công

dtduat

Chuyên nghiệp
Thành viên LianFa
Chuyện vui nối tiếp chuyện vui: góa phụ mù may mắn sáng mắt, hoàng thượng cũng biết được toàn bộ chân tướng sự thật
https://www.google.com/search?clien...2ahUKEwislK2J54uGAxUiafUHHRRjBfIQnN8JegQIHRAC
Ngày/nơi sinh
987 SCN
Ngày mất
1032
Khai Phong, Trung Quốc
Chương Ý Lý Hoàng hậu, nhưng rất hay được gọi là Lý Thần phi, nguyên là một phi tần của Tống Chân Tông Triệu Hằng. Về sau, do được công nhận là sinh mẫu của Tống Nhân Tông Triệu Trinh, bà được con trai truy tặng thụy hiệu Hoàng hậu.
 
Back
Trên