• Chào mừng bạn đến với diễn đàn chứng khoán!

Lệnh giới hạn (Limit) Trong futures

Ngọc lan

Cao thủ
Thành viên LianFa
Lệnh giới hạn (Limit) cho phép bạn đặt lệnh ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Lệnh giới hạn mua sẽ được khớp nếu giá bằng hoặc thấp hơn giá giới hạn, còn lệnh giới hạn bán sẽ được khớp với giá bằng hoặc cao hơn giá giới hạn. Xin lưu ý, lệnh giới hạn không đảm bảo sẽ thực hiện.
 
Back
Trên