• Chào mừng bạn đến với diễn đàn chứng khoán!

Một cổ phiếu ngân hàng bị khối ngoại xả hơn 1.000 tỷ trong vòng một tuần

Stock VN

Thượng thừa
Thành viên LianFa
Vn-Index đóng cửa tuần giao dịch thứ 22/2024 tại 1.261,72 điểm, giảm -0,21 điểm tương đương -0,02% so với cuối tuần 21, với thanh khoản giảm.

Tổng giá trị giao dịch bình quân phiên tính trên cả 3 sàn trong tuần 22 đạt 25.413 tỷ đồng. Tính riêng khớp lệnh, giá trị giao dịch bình quân phiên ở mức 22.196 tỷ đồng, giảm -21,9% so với tuần 21 nhưng vẫn tăng 11,9% so với trung bình 5 tuần.

Xét theo ngành, giá trị giao dịch bình quân phiên giảm trên diện rộng, đáng chú ý ở Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Hóa chất với giá giảm. Ngược lại, Điện, Hàng không, Gỗ, Bảo hiểm nhân thọ ghi nhận thanh khoản và giá cùng tăng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1371.9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 5492.5 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Bảo hiểm. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: TCB, POW, PVT, TCH, FPT, BWE, BAF, VDS, FRT, NVL.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: CTG, VNM, VND, VCB, HPG, HDB, VRE, MBB, SSI.

Nhà đầu tư Cá nhân mua ròng 1541.2 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 6851.9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 13/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: CTG, HPG, VCB, SSI, MBB, VND, VNM, VHM, MWG, VRE.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 5/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top bán ròng có: POW, VSC, GEX, KBC, BWE, LPB, BAF, SAB, VDS.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 483.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 1079.5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có HPG, MBB, SSI, TCB, VHM, CTG, VIB, FPT, NVL, TPB.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng có GEX, POW, PC1, EIB, FUEVFVND, E1VFVN30, MSN, KDH, REE, VIP.

Một cổ phiếu ngân hàng bị khối ngoại xả hơn 1.000 tỷ trong vòng một tuần - Ảnh 1


Tự doanh bán ròng 932.7 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 279.9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VSC, CTG, FUESSVFL, HAH, LPB, MSN, DBC, HVN, GEX, OCB.

Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm HDG, PC1, EIB, DCM, HPG, KDH, VPB, GAS, FPT, MWG

Xu hướng dòng tiền: Nhìn theo khung tuần, tỷ trọng phân bổ dòng tiền giảm ở nhiều ngành chủ chốt, bao gồm Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Thép trong khi tăng ở nhiều nhóm ngành nhỏ (Công nghệ Thông tin, May mặc, Nhựa-cao su & sợi, Vận tải thủy, Điện).

Nhóm vốn hóa nhỏ VNSML hút dòng tiền trong tuần 22 trong khi tỷ trọng phân bổ dòng tiền vào nhóm vốn hóa lớn VN30 và vừa VNMID giảm xuống.

Adblock test (Why?)
 
Back
Trên