• Chào mừng bạn đến với diễn đàn chứng khoán!

Nhà đầu tư vừa góp vốn vào ORS trong quý I/2024 sẽ sớm được nhận cổ tức 12% bằng cổ phiếu

Hữu hoan

Cao thủ
Thành viên LianFa
Nhà đầu tư vừa góp vốn vào ORS trong quý I/2024 sẽ sớm được nhận cổ tức 12% bằng cổ phiếu


Ngày 28/5, UBCK đã có thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của ORS. Phương án phát hành sẽ được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT đã được thông qua vào giữa tháng 5/2024.

Theo đó, ORS sẽ thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu trong quý II-III/2024, sau khi có thông báo của UBCK về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Tỷ chi trả là 100:12, tương ứng phát hành thêm 36 triệu cổ phiếu.

vdlors.png

ORS đã có đợt tăng vốn điều lệ trong quý I/2024.

Đáng chú ý, lượng cổ phiếu được phát hành được tính dựa trên quy mô cổ phiếu sau đợt phát hành đầu quý I/2024 là 300 triệu cổ phiếu. Cụ thể, ORS đã thực hiện phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng.


Điều này cũng đồng nghĩa, cổ đông đã tham gia vào đợt tăng vốn đầu năm của ORS sẽ sớm được nhận cổ tức 12% được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2023. Đồng thời, quy mô vốn điều lệ của ORS sau phát hành sẽ được tăng được tăng lên 3.360 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đã ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua, ORS sẽ cần phải tăng vốn điều lệ lên 5.608 tỷ đồng thông qua phát hành 36 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, 14,5 triệu cổ phiếu ESOP và đặc biệt phát hành 210,3 triệu cổ phiếu. Các đợt phát hành sẽ được triển khai cho đến hết quý II/2025.

orskqkd.png


Trong quý I/2024, doanh thu của ORS đạt 479,52 tỷ đồng, hoàn thành 18,8% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 75,1 tỷ đồng, đạt 26,26% kế hoạch.

chrome_i3YOGEtHnd.png

Tính đến hết phiên 29/5, cổ phiếu ORS đã tăng 11,38% so với đầu năm 2024.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch 29/5, cổ phiếu ORS đã có thời điểm tăng tới 4,4% và đóng cửa tại 16.250 đồng/cổ phiếu (+2,2%). Qua đó, ORS đã có 2 phiên tăng giá liên tiếp bởi trong phiên 28/5, ORS đã tăng 5,3%.


Adblock test (Why?)
 
Back
Trên