• Chào mừng bạn đến với diễn đàn chứng khoán!

Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam đạt gần 2.000 tỉ đồng lợi nhuận

  • Views 10
  • Views 0
  • Thread starter lmht
  • Ngày gửi

lmht

Thượng thừa
Thành viên LianFa
Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) - công ty mẹ của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) - vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 với lợi nhuận tiếp tục ghi nhận hàng ngàn tỉ đồng.

Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam đạt  gần 2.000 tỉ đồng lợi nhuận- Ảnh 1.


Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam ra đời vào cuối năm 2021


Kết thúc năm vừa qua, VNX đạt doanh thu hơn 3.000 tỉ đồng, giảm 10% so với năm 2022. Trong đó, doanh thu dịch vụ giao dịch chứng khoán lên đến 2.800 tỉ đồng, tương đương 92% tổng doanh thu. Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính đạt 166 tỉ đồng, tăng 47%, hầu hết là lãi tiền gửi, cho vay.

Ở phần chi phí, VNX không ghi nhận chi phí lãi vay hay chi phí bán hàng. Khoản chi phí đáng kể nhất của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam là chi phí quản lý doanh nghiệp với 671 tỉ đồng. Kết thúc năm 2023, VNX báo lợi nhuận trước thuế hơn 2.400 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 1.920 tỉ đồng, giảm 8% so với năm 2022. Tổng tài sản của sở đạt gần 4.000 tỉ đồng, giảm nhẹ 1% so với đầu năm. VNX đang có gần 2.000 tỉ đồng tiền gửi cùng gần 600 tỉ đồng tiền và tương đương tiền.

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam có vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng, nắm giữ 100% vốn điều lệ HOSE và HNX. Năm 2024, VNX đặt kế hoạch tổng doanh thu gần 2.797 tỉ đồng và lãi sau thuế hơn 1.423 tỉ đồng. Quý 1/2024, sở đạt tổng doanh thu gần 585 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 575 tỉ đồng. Như vậy, chỉ sau quý đầu năm, VNX đã thực hiện lần lượt 21% mục tiêu doanh thu và 41% mục tiêu lãi sau thuế cho cả năm.
 
Back
Trên