• Chào mừng bạn đến với diễn đàn chứng khoán!

Hỏi Tại sao khối lượng khớp lệnh bán nhiều hơn mua trong chứng khoán

Ngọc lan

Cao thủ
Thành viên LianFa
Trong chứng khoán, người đặt bán cổ phiếu phải có người mua tại giá hiện tại thì cổ phiếu mới khớp lệnh. Vậy tại sao trong phiên giao dịch lại thấy khối lượng bán nhiều hơn mua, hoặc mua nhiều hơn bán? Vậy số chênh lệch khối lượng kia đi đâu, ai là người mua chúng?
 
Trong thị trường chứng khoán, việc khớp lệnh mua bán dựa trên cơ chế khớp lệnh tại các mức giá cụ thể. Để giải thích vì sao có thể thấy khối lượng bán nhiều hơn mua (hoặc ngược lại) trong phiên giao dịch, ta cần hiểu rõ hơn về cách hiển thị dữ liệu giao dịch và cơ chế khớp lệnh. Dưới đây là các lý do chi tiết:

1. Khối lượng đặt lệnh chờ:​

• Khối lượng mua và bán hiển thị trong phiên giao dịch thường bao gồm cả các lệnh chờ khớp (lệnh chưa khớp). Ví dụ, nếu nhiều người đặt lệnh bán ở một mức giá cụ thể mà chưa có người mua đủ tại mức giá đó, khối lượng bán sẽ lớn hơn khối lượng mua tại mức giá hiện tại.

2. Sự cập nhật liên tục của lệnh:​

• Thông tin về lệnh mua và bán được cập nhật liên tục. Khi một lệnh bán lớn được đặt vào nhưng chưa khớp ngay, nó sẽ xuất hiện trong sổ lệnh với khối lượng lớn, làm tăng tổng khối lượng bán hiển thị so với khối lượng mua.

3. Lệnh ẩn và lệnh lớn bị chia nhỏ:​

• Một số nhà đầu tư hoặc tổ chức có thể sử dụng các chiến lược giao dịch phức tạp, như đặt lệnh ẩn (hidden orders) hoặc chia nhỏ lệnh lớn thành nhiều lệnh nhỏ hơn để giảm tác động thị trường. Các lệnh này có thể không hiển thị đầy đủ trong sổ lệnh công khai, gây ra sự chênh lệch khi nhìn vào số liệu khối lượng giao dịch.

4. Khối lượng mua/bán tại các mức giá khác nhau:​

• Khối lượng mua và bán có thể phân bố không đều ở các mức giá khác nhau. Ví dụ, khối lượng bán tại giá A có thể rất lớn trong khi khối lượng mua tại giá B (thấp hơn giá A) lại rất nhỏ. Khi giá hiện tại di chuyển giữa các mức giá này, ta có thể thấy sự chênh lệch lớn trong khối lượng mua/bán.

5. Tâm lý thị trường và hành vi đầu tư:​

• Tâm lý và hành vi của các nhà đầu tư có thể dẫn đến sự mất cân đối tạm thời giữa khối lượng mua và bán. Ví dụ, khi có tin tức tiêu cực, nhiều nhà đầu tư có thể vội vàng đặt lệnh bán, làm khối lượng bán tăng đột biến trước khi có người mua tương ứng xuất hiện.

6. Lệnh tự động và thuật toán giao dịch:​

• Các hệ thống giao dịch tự động (algo trading) có thể đặt và hủy lệnh rất nhanh, dẫn đến sự chênh lệch tạm thời giữa khối lượng mua và bán hiển thị trên sổ lệnh.

Trong mọi trường hợp, để một giao dịch hoàn tất (khớp lệnh), cần có sự đồng ý về giá giữa người mua và người bán. Khối lượng chênh lệch mà ta thấy trên màn hình thường là do các lệnh chưa được khớp hoặc đang chờ khớp ở các mức giá khác nhau. Điều này không có nghĩa là có một “khoảng trống” trong giao dịch, mà đơn giản là sự hiển thị của lệnh mua và bán tại các thời điểm cụ thể có thể chưa cân đối do nhiều yếu tố như đã liệt kê trên.
 
Solution
Back
Trên