• Chào mừng bạn đến với diễn đàn chứng khoán!

Thanh Hóa huy động hơn 19.000 tỷ đồng phát triển nhà ở trong năm nay

Stock VN

Thượng thừa
Thành viên LianFa
66-1693793808-1-1607063713432564927287-crop-16070637182611307676492.jpg


Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2017/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024 trên địa bàn. Theo đó, trong năm nay, địa phương này đặt mục tiêu đạt tổng diện tích đối với nhà ở tăng thêm khoảng 4.062.233 m2 sàn, tương đương gần 40.000 căn nhà ở, tổng số vốn dự kiến huy động thực hiện khoảng hơn 19.000 tỷ đồng.

Như vậy, với kế hoạch trên, dự kiến tới hết năm 2024, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh Thanh Hóa đạt khoảng 27,6m2 sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt khoảng 34,4m2 sàn/người, khu vực nông thôn đạt khoảng 23,5m2 sàn/người.

Các loại hình nhà ở bao gồm: Nhà ở thương mại có tổng diện tích 2.239.409m2, tương đương 18.662 căn; nhà ở xã hội diện tích 100.591m2 với 1.677 căn; nhà ở tái định cư diện tích 396.122m2 với 3.961 căn; nhà ở dân tự xây diện tích 1.326.111m2 với 15.602 căn.

Trong danh sách các dự án nhà ở sẽ triển khai trong năm 2024 của tỉnh Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn là địa phương có diện tích thực hiện lớn nhất về nhà ở với với 1.530ha, tiếp sau là thị xã Nghi Sơn với 767ha và thành phố Thanh Hóa với 402ha. Các địa phương khác cũng có diện tích sẽ khởi công lớn như thị xã Bỉm Sơn với 280 ha, huyện Hoằng Hóa 294ha, huyện Quảng Xương 198ha, huyện Thiệu Hóa 153ha, huyện Ngọc Lặc 179ha...

Về nguồn vốn, tỉnh này dự kiến huy động từ các nguồn, như: Phát triển nhà ở thương mại bằng nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng; nhà ở riêng lẻ do người dân tự xây dựng từ nguồn vốn tích lũy thu nhập của các hộ gia đình, nguồn vốn hợp pháp khác; vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Quyết định phê duyệt trên nhằm cụ thể hóa việc thực hiện các mục tiêu phát triển nhà ở tại Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt để thực hiện tốt việc phát triển nhà ở bền vững trong thời gian tới.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả Kế hoạch này.

Sở Tài chính phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa về nguồn bốn, bao gồm vốn Trung ương và địa phương để hỗ trợ vẻ nhà ở cho các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách xã hội thông qua các chương trình mục tiêu về nhà ở và thông qua việc xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, sở này phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đảm bảo về các quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở bố trí tái định cư, khu dân cư.

Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các địa phương, tham mưu UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, phân bổ quỹ đất phát triển các loại hình nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, dự án khu dân cư.

Adblock test (Why?)
 
Back
Trên