• Chào mừng bạn đến với diễn đàn chứng khoán!

Thị trường chứng quyền 05/06/2024: Hiện tượng phân hóa xuất hiện

  • Views 5
  • Views 0
  • Thread starter vietstock
  • Ngày gửi
V

vietstock

Khách
Thị trường chứng quyền 05/06/2024: Hiện tượng phân hóa xuất hiện

Kết thúc phiên giao dịch ngày 04/06/2024, toàn thị trường có 44 mã tăng, 53 mã giảm và 17 mã tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục mua ròng với tổng mức mua ròng đạt 2.93 triệu CW.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 04/06/2024, toàn thị trường có 44 mã tăng, 53 mã giảm và 17 mã tham chiếu.

Độ rộng thị trường trong 20 phiên gần nhất. Đvt: Phần trăm (%)

alt

Nguồn: VietstockFinance

Trong phiên giao dịch ngày 04/06/2024, bên bán quay lại dẫn dắt thị trường khiến phần lớn các mã chứng quyền giảm giá. Cụ thể, các mã chứng quyền lớn trong nhóm giảm giá là CMWG2314, CMBB2315, CVIB2306 và CACB2306.

alt

Nguồn: VietstockFinance

Khối lượng giao dịch toàn thị trường trong phiên 04/06 đạt 42.55 triệu CW, giảm 15.04%; giá trị giao dịch đạt 55.41 tỷ đồng, giảm 0.54% so với phiên 03/06. Trong đó, CHPG2332 là mã dẫn đầu thị trường về khối lượng với 5.11 triệu CW; CFPT2314 dẫn đầu về giá trị giao dịch với 10.59 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên 04/06 với tổng mức mua ròng đạt 2.93 triệu CW. Trong đó, CHPG2319 và CHPG2316 là hai mã được mua ròng nhiều nhất.

Công ty chứng khoán SSI, VND, HCM, KIS và VCI hiện đang là các tổ chức phát hành có nhiều mã chứng quyền nhất thị trường.

alt

Nguồn: VietstockFinance

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG

alt


alt

Nguồn: VietstockFinance

lII. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá phù hợp với thời điểm khởi đầu là ngày 05/06/2024, mức giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

alt

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính Phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CFPT2318 và CMWG2318 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở sẽ càng lớn. Hiện CTPB2401 và CSTB2338 là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

Adblock test (Why?)
 
Back
Trên