• Chào mừng bạn đến với diễn đàn chứng khoán!

Trước dùng màn hình 6.1'', giờ dùng 6.7'' quen rồi nên ko muốn dùng...

Lianfa.vn

Thượng thừa
Thành viên LianFa
Trước dùng màn hình 6.1'', giờ dùng 6.7'' quen rồi nên ko muốn dùng...


Trước dùng màn hình 6.1'', giờ dùng 6.7'' quen rồi nên ko muốn dùng 6.1'' https://tinhte.vn/thread/iphone-16-...e-co-vien-mong-nhat-tu-truoc-den-nay.3793660/

Xem thêm ...

Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.

Adblock test (Why?)
 
Back
Trên